Geschiedenis van Moskee Arrahman

 

Wanneer de eerste moslims in Boskoop zijn gearriveerd is onbekend. Maar de komst van de eerste Marokkaanse gastarbeiders naar Boskoop is eind jaren 60 of begin jaren 70 van de vorige eeuw. Eerst wonen de gastarbeiders vaak dicht bij het werk, meestal in de fabriek zelf. Naarmate er steeds meer gezinsherenigingen plaatsvinden eind jaren 70 en begin jaren 80, beseffen steeds meer ouders het belang van een moskee voor zichzelf maar ook zeer zeker voor hun kinderen. Als we het over het aantal gezinnen hebben dan praten we over tientallen, en zeker niet over het huidige aantal van honderdtallen.

Moskee aan de Azalealaan

Halverwege de jaren 80 van de vorige eeuw hebben een aantal Marokkaanse vaders voornamelijk uit Boskoop Oost zich enorm ingespannen om het verlangen naar een eigen gebedshuis te realiseren. De kleuterschool ’t Woelige Nestje aan de Azalealaan is op dat moment leeg. Hoewel de eerste generatie Marokkaanse ouders de Nederlandse taal niet machtig was, was het een enorme uitdaging om in Boskoop een moskee te realiseren. Maar met veel inzet en gedrevenheid wordt de locatie aan de Azalealaan eerst gehuurd, en in 1985 gekocht. Moskee Arrahman aan de Azalealaan beschikt over twee grote lokalen, één ruimte voor het geven van lessen aan de kinderen en één ruimte voor het gebed. De locatie in Boskoop Oost zal, ondanks het tekort aan ruimte, tot de zomer van het jaar 2000 met veel plezier in gebruik genomen worden.

Verhuizing naar Snijdelwijk

Doordat de moslim gemeenschap in Boskoop zich voornamelijk in Boskoop West heeft gevestigd wordt in het jaar 2000 de gymzaal aan Vogellaan 89 als Moskee Arrahman in gebruik genomen. Na een verbouwingsperiode, is de verhuizing in de zomer definitief. Moskee Arrahman beschikt hier over een grotere gebedsruimte, meer leslokalen en een gebedsruimte voor vrouwen. Opnieuw heeft de islamitische gemeenschap zich van zijn beste kant laten zien.

Verbouwing van de moskee

Door de groei van het aantal bezoekers van de moskee wordt de gebedsruimte soms te krap. Een verbouwing is dan niet meer weg te denken. Het zal enkele jaren duren maar begin 2015 wordt het verbouwde gebouw van Moskee Arrahman in gebruik genomen. De gebedsruimte voor vrouwen en mannen is nu ruimer. Moskee Arrahman beschikt nu ook over een ontvangstruimte voor gasten en een multifunctionele ruimte. Het gebouw ziet er prachtig uit, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant. En ook nu is er mede dankzij de vele vrijwilligers een mooi resultaat neergezet.