Steun Moskee Arrahman en word lid!

 

Moskee Arrahman wordt volledig onderhouden door leden. Er zijn vrijwilligers actief in de moskee zoals bestuursleden, commissieleden en overige mensen die ondersteuning bieden. Zonder al deze vrijwilligers zou het bestaan van een moskee niet eenvoudig zijn. Maar er zijn ook (financiële) zaken die niet op te vangen zijn door vrijwilligers maar wel noodzakelijk zijn:

  • Gas, licht en water
  • Verzekering en ICT
  • Imam

Contributiegelden en andere donaties zijn daarom zeer welkom en van enorm belang. Help je mee “het huis van Allah” in stand te houden?

Onze geliefde profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zegt het volgende:
“Wie voor Allah een moskee bouwt, al is het gelijk aan of kleiner dan een nest van een vogel, Allah bouwt voor hem een huis in het Paradijs.”

Of zoals in de Heilige Koran te lezen is:
“Voorwaar, de moskeeën van Allah worden slechts verzorgd door wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, en die de Salaat onderhoudt en de Zakat geeft en die niemand vreest dan Allah. Hopelijk zijn zij degenen die tot de rechtgeleiden zullen behoren”. (Surah At-Taubah  9:18)

Om lid te worden kun je langs komen in de moskee of het contributieformulier invullen en het contributiebedrag zelf overmaken.

  • T.a.v. Marokkaanse Islamitische Culturele Vereniging Arrahman op: ABN AMRO IBAN: NL48 ABNA 0569 5154 08.
  • Onder vermelding van jouw naam (zoals in het contributieformulier) en Contributie Moskee Arrahman 2017.
  • Bedrag over te maken voor 1 hele jaar is € 180,00, voor 6 maanden is € 90,00.

Het contributiebedrag is € 15,- per maand, en bij voorkeur in één ( € 180,00) of twee ( € 90,00) termijnen over te maken. Wie in gelegenheid is om de moskee met meer te ondersteunen is natuurlijk zeer welkom.


Contributieformulier

5 + 9 =