moskee boskoop logo groot

 

 

 

 

Persverklaring Vereniging Arrahman Boskoop

Het bestuur van Vereniging Arrahman betreurt de commotie die is ontstaan door de komst van de heer Chadlioui op onze open dag.

Ter gelegenheid van de afronding van de verbouwing werd deze dag gevierd met leden, wijkbewoners en maatschappelijke organisaties. Hierbij waren in de ochtend onder meer onze burgemeester Liesbeth Spies en de ambassadeur van Marokko, Abdelouahab Bellouki aanwezig. Met de open dag hebben wij inzicht gegeven in onze activiteiten en nieuwe verbindingen gelegd met de Boskoopse samenleving.

Het avondprogramma was bedoeld voor onze leden en de vrijwilligers die mee hebben geholpen aan de verbouwing. De open dag die succesvol is verlopen werd helaas overschaduwd door de ophef over de komst van de heer Chadlioui. Middels deze verklaring willen wij onze gasten, die wij hiermee mogelijk in verlegenheid hebben gebracht, onze welgemeende excuses aanbieden.

Vanmiddag heeft ons bestuur een goed gesprek gehad met onze burgemeester. Daarin hebben wij te kennen gegeven er alles aan te doen om het vertrouwen terug te winnen om zodoende de samenwerking met onze partners voort te zetten.

Boskoop 28 april 2016

Bestuur Vereniging Arrahman