moskee boskoop logo groot

 

 

 

 

 

Aan: buurtbewoners Vogellaan

Betreft: Opening moskee

 

Geachte buurtbewoner,

Middels deze brief willen wij degenen die op onze opening van zaterdag 23 april zijn geweest hartelijk danken voor hun komst. Met de open dag hebben wij inzicht gegeven in onze activiteiten en nieuwe verbindingen gelegd met de Boskoopse samenleving. Wij hebben hierover veel positieve reacties ontvangen.

Commotie rondom prediker

De positieve reacties zijn echter overschaduwd door wat er daarna in de media is verschenen over de komst van gastprediker Chadlioui. Wij kunnen u verzekeren dat deze prediker in onze moskee géén haat zaaiende of opruiende boodschappen heeft verkondigd. In Boskoop is wat ons betreft absoluut geen plaats voor haatzaaiers of geweldpredikers van welk geloof of groepering dan ook. De Boskoopse moslimgemeenschap wil juist graag in vrede en harmonie met elkaar leven. Wij betreuren de commotie die is ontstaan door de komst van deze prediker. Wij zijn er ons zeer van bewust dat door de commotie het onderlinge vertrouwen is geschaad. Ondanks dat de prediker géén onvertogen woord heeft gezegd, willen wij onze welgemeende excuses aanbieden aan al onze buren die wij mogelijk in verlegenheid hebben gebracht.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben over het bovenstaande schroom dan niet om contact met ons op te nemen. U kunt hiervoor bij ons langskomen aan de Vogellaan 89 of door te bellen naar 06-53386549 of te mailen naar bestuur@arrahmanboskoop.nl

Met vriendelijke groet,

Vereniging Arrahman Boskoop