Heb jij je shart (contributie) al betaald? Of een donatie gedaan?

Bericht

Morgen, zondag 24 mei 2020, is inshaAllah Eid ul-Fitr.

Moge Allah onze vasten accepteren.

Omdat de moskee, zoals bekend, gesloten is dient men het Eid-gebed thuis te verrichten.

Download gratis de gebedstijden App. Na installatie de juiste locatie instellen, Boskoop of  een andere plaats.

Voor Android apparaten

Voor Apple iOS apparaten

Gepubliceerde gebedstijden zijn een digitale versie van de papieren gebedskalender. Om iedereen in Boskoop en omgeving de mogelijkheid te geven over de juiste gebedstijden te beschikken wordt er voor zover dit mogelijk is de gebedstijden hier gepubliceerd. Publicatie van het digitale document en de gebeds-App is mogelijk gemaakt  door de Websitevrijwilliger.

Stuur Moskee Arrahman een bericht

9 + 12 =

Zoals jullie al hebben kunnen merken is de informatievoorziening vanuit het bestuur van de moskee de laatste jaren schaars. Althans, de informatie wat gepubliceerd wordt hier op de website. De reden is dat het huidige bestuur ervoor heeft gekozen om de laatste jaren informatie te verstrekken via de moskee en via whatsapp. Indien men meer en vaker informatie wenst te ontvangen van en over  moskee Arrahman, is het raadzaam om contact op te nemen met het bestuur.

Algemene informatie die nu op de website beschikbaar is, is op initiatief van de websitevrijwilliger. Hierbij valt te denken aan de gebedskalender, het aanzetten tot het betalen van shart/ contributie en zodra het mogelijk is enige nieuws of mededeling.

Mededeling van de websitevrijwilliger